Buletin Informativ

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice  Legea 215/2001
b) structura organizatoricaă, atribuțiile departamentelor al autorității sau instituției publice; Regulament de Organizare si Functionare al  aparatului de specialitate.
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice; Primar- NEAMTU DANIEL tel.0787611317

Viceprimar- DUMITRESCU MIHAI tel.0731161616

Secretar – OPREA FLORENTINA tel. 0730623502

Necula Viorica – persoana responsabila cu aplicarea prevederilor legii 544/2001- privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice; Adresa: Strada Principala  nr.221, Branesti,

Tel.  0245-231275, Fax 0245-231275

pagina web: wwwbranestidambovita.ro;

e-mail : primaria.branesti@yahoo.com

Programul de funcţionare al instituţiei

LUNI, MARTI, MIERCURI,JOI, VINERI : 08.00 – 1630

e)Audiențe Program de audiențe
f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;  SITUATII FINACIARE
g) programele și strategiile proprii; Programele și strategiile autorității sau institutiei publice
h) lista cuprinzând documentele de interes public;
  1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea comunei Branesti / Primariei Branesti / Consiliului Local Branesti;
  2. Structura organizatorica a autoritaţii publice, atributiile consiliului local, ale primarului, viceprimarului, secretarului şi ale compartimentelor interne, programul de functionare, programul audientelor;
  3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii si ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informatiile de interes public;
  4. Coordonatele de contact ale comunei Branesti / Primariei Branesti / Consiliului Local Branesti, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon şi fax, adrese de e-mail si adresa paginii de Internet;
  5. Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil si taxele si impozitele locale ;
  6. Programe si strategii proprii;
  7. Lista cuprinzand documentele de interes public;
  8. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii
  9. Modalitati de contestare a deciziilor autorităţii administraţiei publice locale, în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii; Se vor indica documente produse și/sau gestionate la nivelul autorității sau institutiei publice

 

j) modalitățile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate. Legea 544 / 2001

HG 123/2002;HG 478/2016